كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
صفحه اصلي
اخبار
ارتباط با مدیر کل
بازدید سایت
پیوندها
حدیث
خاطره نویسی
خبرگزاری ها
فايل ها
کتاب خوان دیماه
متون عمومي
معرفی
نام سال
نورسیده ها
ویژه همکاران
ورود
4545

56565

45454
1397/9/17 شنبه جمع خوانی کتاب حکایاتی از گلستان سعدی در کتابخانه شهید مطهری ضیاء آباد

کتاب "حکایاتی از گلستان سعدی" بازنوشته " سیدفرخ زند وکیلی" در کتابخانه شهید مطهری جمع خوانی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه عمومی استان قزوین، این نشست جمع خوانی که در آن پنج نفر از اعضای کتابخانه شرکت داشتند حکایاتی از کتاب خوانده و توسط کتابدار درباره کتاب و هر یک از حکایات توضیحات مختصری برای اعضا داده شد.

کتاب گلستان نوشته شاعر ایرانی سعدی شیرازی است که در یک دیباچه و هشت باب به نثر مُسَّجَع (آهنگین) نوشته شده‌است. بیشترِ نوشته‌های آن کوتاه و به شیوه داستان‌ها و پندهای اخلاقی است.کتاب " حکایاتی ازگلستان" دربرگیرنده چند داستان و حکایت اخلاقی از کتاب گلستان اصلی بوده که برای سنین نوجوان مناسب می باشد.

بيشتر